HEN GAROLAU PLYGAIN gan Dr Enid P. Roberts (allan o Drafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymrodorion, Sesiwn 1952)
DWY ERTHYGL GAN TREFOR M. OWEN A D. ROY SAER (nodiadau gyda record hir Amgueddfa Sain Ffagan, 'Traddodiad Gwerin Cymru, Carolau Plygain' 1977).
'AMRYW GYFROLAU' o lyfrgell Mari Ellis (allan o 'Y Casglwr' 2008)
PLYGAIN gan Hugh Hughes (allan o 'Yr Hynafion Cymreig', 1823)
CYMDEITHION BORE OES GWALLTER MECHAIN (Atgofion Cynddelw allan o Y Genhinen Cyfrol III, 1885)
Erthygl gan Mari Ellis yn 'Y Casglwr' am y Parch Owen Jones, Pentrefoelas - awdur Tramwywn, Mil Henffych Fore Wawr ac eraill.
Disgrifiad o wasanaeth plygain yn Nolgellau tua 1840 gan William Payne (o'r cylchgrawn Bye-gones, Medi 1895)
Y Trysor yn fy Meddiant : erthygl gan Rhiannon Ifans ar wefan trac
Erthygl gan Rhiannon Ifans o bapur bro 'Y Tincer' yn sôn am wasanaeth plygain ym Mhenrhyn-coch, 1866
Carolau a baledi Huw Jones, Llangwm (1700? - 1782)
Erthygl gan Dylan Iorwerth am garol enwog Eos Iâl, 'Ar Gyfer Heddiw'r Bore' (Colofn Gymraeg y 'Western Mail', 15 Rhagfyr 2022) - yn sôn yn benodol am y llinell "i dynnu'r damp o'i waelod"
Dafydd Manuel (1626?-1726), Trefeglwys a'i ddwy ferch Ann a Malen (yn cynnwys carol ar fesur Tri Thrawiad)
Pwt o ddyddiadur Mary Richards yn sôn am Blygain Llanerfyl 1865 ac 1867
Dyfyniadau o erthygl gan Dr Goronwy Wynne, Licswm (allan o bapur bro 'Y Glannau', 2020).
ATGOFION AM Y 'PYLGAIN' yn ardal Llanwynno gan Glanffrwd (Y Parch William Thomas), 1843-1890
HEN GAROLAU PLYGAIN gan Dr Enid P. Roberts (allan o Drafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymrodorion, Sesiwn 1952)
DWY ERTHYGL GAN TREFOR M. OWEN A D. ROY SAER (nodiadau gyda record hir Amgueddfa Sain Ffagan, 'Traddodiad Gwerin Cymru, Carolau Plygain' 1977).
'AMRYW GYFROLAU' o lyfrgell Mari Ellis (allan o 'Y Casglwr' 2008)
PLYGAIN gan Hugh Hughes (allan o 'Yr Hynafion Cymreig', 1823)
CYMDEITHION BORE OES GWALLTER MECHAIN (Atgofion Cynddelw allan o Y Genhinen Cyfrol III, 1885)
Erthygl gan Mari Ellis yn 'Y Casglwr' am y Parch Owen Jones, Pentrefoelas - awdur Tramwywn, Mil Henffych Fore Wawr ac eraill.
Disgrifiad o wasanaeth plygain yn Nolgellau tua 1840 gan William Payne (o'r cylchgrawn Bye-gones, Medi 1895)
Y Trysor yn fy Meddiant : erthygl gan Rhiannon Ifans ar wefan trac
Erthygl gan Rhiannon Ifans o bapur bro 'Y Tincer' yn sôn am wasanaeth plygain ym Mhenrhyn-coch, 1866
Carolau a baledi Huw Jones, Llangwm (1700? - 1782)
Erthygl gan Dylan Iorwerth am garol enwog Eos Iâl, 'Ar Gyfer Heddiw'r Bore' (Colofn Gymraeg y 'Western Mail', 15 Rhagfyr 2022) - yn sôn yn benodol am y llinell "i dynnu'r damp o'i waelod"
Dafydd Manuel (1626?-1726), Trefeglwys a'i ddwy ferch Ann a Malen (yn cynnwys carol ar fesur Tri Thrawiad)
Pwt o ddyddiadur Mary Richards yn sôn am Blygain Llanerfyl 1865 ac 1867
Dyfyniadau o erthygl gan Dr Goronwy Wynne, Licswm (allan o bapur bro 'Y Glannau', 2020).
ATGOFION AM Y 'PYLGAIN' yn ardal Llanwynno gan Glanffrwd (Y Parch William Thomas), 1843-1890